Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ενέργεια: ανά εξάμηνο επανεξέταση του τέλους ΑΠΕ

 

«Ασφυξία» στην ενεργειακή αγορά Ενέργεια: πως δημιουργήθηκαν τα προβλήματα ρευστότητας Ενέργεια από φύκια για πρώτη φορά στα σπίτια (photos)Ενέργεια: αναλυτικά οι προβλέψεις του μνημονίου Βιοκαύσιμα: μέτρα για αειφορική παραγωγή
Ανά εξάμηνο θα επανεξετάζεται το τέλος υπέρ των ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ) που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος, «προκειμένου να εκτιμώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα έσοδα και τα έξοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού και να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για την ισοσκέλιση αυτού».
Αυτό προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία περιορίζει επίσης σε 2,5% από 5% το ποσοστό των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου με τα οποία θα καλύπτονται οι λειτουργικές του δαπάνες.
Επίσης, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται οι διαδικασίες για τον διαχωρισμό των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, ενώ καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα μητρώα.                                                                                                                              econews.gr 19/11/2012
                    
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου